Gedragstherapie

Voor iedere hond

Gedragstherapie

Op maat

Gedragstherapie

Voor iedere hond

Gedragtherapie

Voor iedere hond

Wanneer gedragstherapie?

Wanneer uw hond bepaald gedrag laat zien dat u als een probleem ervaart, en de goedbedoelde adviezen van uw vrienden- en/of kennissenkring niet het gewenste resultaat geven, u steeds meer tegen een wandeling met uw hond opziet en/of de wandelingen steeds korter worden, u meer gespannen gaat lopen en u eigenlijk geen plezier meer beleeft aan uw hond thuis of tijdens een wandeling, dan is het tijd om een gediplomeerd gedragstherapeut in te schakelen.

Vaak is het gedrag van een hond dat wij als een probleem ervaren, heel normaal voor een hond. Ook als het om agressie gaat. Elk gedrag dat een hond laat zien, dient een doel. Een hond is een opportunist en vertoont alleen gedrag waar hij/zij beter van wordt. Echter omdat een hond in een mensenmaatschappij leeft, ervaren wij dit als een probleem, en terecht. Doordat een hond niet juist wordt begrepen of niet tegemoet gekomen wordt aan de hond zijn/haar lichamelijke en geestelijke behoefte, ontstaat ongewenst gedrag. Onbewust kan ongewenst gedrag positief bekrachtigd worden door de geleider, waardoor het ongewenst gedrag alleen maar toeneemt met alle gevolgen van dien.

Een dagindeling van de gemiddelde hond ziet er vaak als volgt uit:

10% bewegen
5% actief bezig zijn met de geleider (spel, training, sport e.d.)
50% slapen/geen activiteit
35% knuffelen

Een dagindeling van een lichamelijk en geestelijk evenwichtige hond ziet er als volgt uit:

60% bewegen
15% actief bezig zijn met de geleider (spel, training, sport e.d.)
24% slapen/geen activiteit
1% knuffelen

Het begint bij ons zelf om ongewenst gedrag van onze hond om te buigen naar gewenst gedrag.

Werkwijze gedragstherapie
Na een intake gesprek (telefonisch of per mail), ontvangt u een digitaal vragenformulier in te vullen door u over uw hond. Naast deze ingevulde vragenlijst, ontvang ik ook graag beeldmateriaal van het ongewenst gedrag, waarbij uiteraard de veiligheid van uzelf, uw hond en andere mensen/honden voorop staat. Een hond spreekt namelijk ook, alleen dan met zijn lichaam (kop, oren, staart, romp, poten). Om een juiste diagnose te kunnen stellen, is deze informatie ook van belang. Nadat ik de vragenlijst en het beeldmateriaal ontvangen heb, kan ik het gedragsconsult voorbereiden en kom ik vervolgens bij u thuis voor het gedragsconsult. Op deze manier kan ik uw hond in zijn eigen omgeving zien en de omgang met u en eventueel andere gezinsleden. Eventuele aanvullende vragen mijnerzijds kunnen dan beantwoord worden waarna u een diagnose ontvangt waarom uw hond het ongewenste gedrag vertoont en een therapieplan hoe dit ongewenste gedrag om te buigen naar gewenst gedrag dan wel aanvaardbaar gedrag. Dit therapieplan is op maat. Dit betekent dat het plan in uw dagelijks leven past.

De duur van een consult varieert, afhankelijk van het (de) probleemgedrag(ingen), waarbij ik streef naar een gemiddelde van 1,5 uur. Per consult worden maximaal 3 probleemgedragingen behandeld. Hiervoor is gekozen gezien de tijd die het u en mij kost om de ongewenste gedragingen goed aan te pakken.

Na het consult, ontvangt u binnen een week een rapportage van hetgeen besproken is, de gegeven adviezen en het therapieplan. Dit rapport dient als naslagwerk zodat u de gegeven adviezen en therapieplan rustig kunt nalezen en toepassen in de praktijk. Indien gewenst, kunt u het consult uitbreiden met praktijkbegeleiding. Dit betekent dat een aantal dagen na het gedragsconsult een tweede afspraak volgt waarbij het accent ligt op het toepassen van de gegeven adviezen en therapieplan in de praktijk. 

De nazorg van een gedragsconsult bedraagt 2 maanden.